Racioterm R5

Výměníková stanice tlakově nezávislá voda / topná voda.

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

Racioterm R5

CHARAKTERISTIKA

použití

Nejčastěji nasazovaný typ horkovodní tlakově nezávislé výměníkové stanice.
Určená pro ohřev topné vody.

deskový výměník tepla

Základním prvkem výměníkové stanice je deskový výměník tepla voda – voda. Kapilárové výměníky nejsou pro tento typ výměníkových stanic příliš vhodné z důvodů vysoké tlakové ztráty na primární straně a též vyšší ceně. Opačně též platí, že deskové výměníky jsou zcela nevhodné pro parní aplikace,

regulace výkonu a průtoku

Spojitá regulace výkonu VS je zpravidla realizována na vstupu do výměníku, kde regulační ventil RUS plní i funkci havarijní. Použití oddělené funkce havarijní, pomocí havarijního kulového kohoutu HKK a regulační, pomocí regulačního ventilu RUS, zvyšuje odolnost VS.

Požaduje-li dodavatel tepla dynamické vyvážení rozvodné horkovodní sítě, bude VS osazena na primární straně regulátorem diferenčního tlaku.

topné větve

Na sekundární stranu VS může být napojen libovolný počet větví v provedení R6, k čemuž slouží kompaktní rozdělovač se sběračem KRS, oddělený od výměníkového okruhu vyrovnávačem dynamických tlaků (VDT) - odpadá, pokud je napojena pouze jedna topná větev, nebo je oběh v topných větvích zajištěn centrálním čerpadlem. Každá topná větev má obvykle vlastní oběhové čerpadlo. Větve pro vytápění jsou osazeny čerpadly s elektronicky řízenými otáčkami, případně čerpadly s možností nastavení několika stupňů konstantních otáček + regulátory diferenčního tlaku. K VS R5 se připojuje též blok ohřevu teplé vody R7.

filtrace

Veškeré citlivější armatury (čerpadla, regulační ventily) jsou chráněny filtry mechanických nečistot typu FH či FU.

měření tepla

Na základě požadavku dodavatele tepla nebo investora je v rámci dodávky VS řešeno měření spotřeby tepla na primární straně. Ve výrobním závodě je buď připravena měřící trať s mezikusem pro instalaci měřiče, nebo je i měřič součástí VS.

systém MaR

Součástí VS je systém MaR zajišťující automatický chod stanice s ekvitermním a časovým způsobem regulace topných větví, včetně hlídání havarijních stavů:

  • překročení maximální teploty topné vody
  • pokles tlaku v topném systému pod minimální hodnotu
  • překročení maximální teploty vzduchu v místnosti instalace
  • zaplavení místnosti instalace.

V případě vzniku havárie systém automaticky odstaví VS z provozu a sepne signalizaci. Výše uvedené havarijní stavy představují standard. V případě potřeby je možno sledovat i další požadované hodnoty. Vždy je vhodné spojovat dodávku R5 (vlastní zdroj) s dodávkou R6 (rozdělovač s topnými větvemi) nebo R7 (ohřev teplé vody), protože regulační systém může optimálně nastavit chod zdroje R5 dle požadavků připojených bloků R6 a R7.

Systém MaR výměníkové stanice je možno připojit na nadřazený systém nebo přímo umístit vizualizaci do řídícího PLC a umožnit tak přístup k VS z kteréhokoliv PC v síti internet.

KATALOGOVÝ LIST

VS Racioterm R5-katalogový list

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody a HVDT

DOTAZ K PRODUKTU

Zaujal Vás produkt na této stránce? Chcete se dozvědět více informací o našich službách? Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechny položky.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio