Výměníkové stanice

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

Výměníkové stanice

Přiměřené prostorové nároky

Významnou výhodou kompaktního nebo stavebnicového provedení jsou rozměry, umožňující snadnou manipulaci a nevyžadující nepřiměřené dopravní profily. Výměníkové stanice jsou obvykle konstruovány "na míru" prostoru instalace.

Velký rozsah výkonů, možnost rozšíření

Výměníkové stanice mohou být vybaveny buď jedním nebo několika výměníky, což umožňuje vytvářet tepelné zdroje prakticky neomezených výkonů. Výměníkovou stanici lze řešit jako modulovou, kdy každý výměník ve stanici je na primérní i sekundérní straně vystrojen tak, že tvoří modul schopný samostatného provozu. Modulové výměníkové stanice lze tak postupně rozšiřovat, s minimálními zásahy do stávající technologie.

Ekonomický provoz

Ekonomika provozu VS je z hlediska výrobce ovlivněna zejména využitím tepelného obsahu media. U stanic pára-voda je kladen důraz na maximální možné vychlazení kondenzátu. U centrálních rozvodů páry je právě teplota kondenzátu mezníkem pro stanovení fakturační hranice jeho tepelného obsahu.

Minimální poruchovost, snadná údržba, dostupnost náhradních dílů

Výměníkové stanice RACIOTERM jsou vybavovány spolehlivými, pokud možno bezúdržbovými díly. Převážná část dílů výměníkových stanic - kapilární výměníky, regulační armatury, filtry, separátory, nádoby… - je vyráběna strojírnou RACIOTERM, což zajišťuje snadnou dostupnost náhradních dílů a servisní pohotovost. Čerpadla jsou od renomovaných výrobců GRUNDFOS, WILO apod.

Spolehlivá regulace

Regulace standardních VS RACIOTERM využívá regulátory RACIOTERM – TECO a regulační ventily RVK či RVS RACIOTERM s pohony BELIMO.

Regulátor RACIOTERM - TECO je mikroprocesorový regulační systém s hardwarovým vybavením TECO a softwarem RACIOTERM, který umožňuje řízení teploty topné vody nebo TV v závislosti na časovém programu, ekvitermních přímkách nebo na konstantní hodnotu. Vyhodnocuje havarijní stavy a řídí chod čerpadel i v obdobích, kdy topné větve nejsou v provozu (protočení, doběh). Vynikající kvalita regulace je dosažena implementací plnohodnotných a nastavitelných PID algoritmů. Systémy lze zařadit do sítě internet s vlastním vizualizačním prostředím.

Přiměřený design

Ačkoli jsou výměníkové stanice čistě účelová zařízení, umístěná obvykle v suterénech budov, je kladen velký důraz vedle funkčnosti i na jejich estetické provedení.

Možnost doplnění VS řadou příslušenství

Základní provedení VS je možno dle konkrétních požadavků doplnit řadou příslušenství :

  • Odvodňovací souprava (OS) - určená k odvodu kondenzátu z parní přípojky a vysušení páry s využitím tepla z odvedeného kondenzátu, což výrazně snižuje provozní náklady.
  • Dopouštěcí systém (DS) - slouží k dopouštění topného okruhu vodou z řadu nebo z ohřevu TUV. Voda není upravena a proto je tento systém vhodný jen pro dopouštění malých objemů. K doplnění většího množství vody může být využit kondenzát, nebo voda z úpravny.
  • Expanzní a pojistný systém (EPS) – instaluje se v topném okruhu pro kompenzaci roztažnosti a omezení maximálního tlaku topné vody.
  • Přečerpávací stanice kondenzátu s otevřenou nádrží (PSK) – pouze pro VS pára – voda. Slouží pro sběr kondenzátů různých tlaků a k jejich následnému přečerpání.

Výroba je vedena podle požadavků ISO 9001.

Projekční podklad

Schématický přehled výměníkových stanic

Výměníkové stanice

Montema
Výměníková stanice
Bernard
Vytápění
zobrazit celou galerii
Racioterm R1 Racioterm R1

Výměníková stanice tlakově nezávislá pára / kondenzát s dochlazením kondezátu v topném systému.

Racioterm R2 Racioterm R2

Výměníková stanice tlakově závislá pára / kondenzát - přímé směšování.

Racioterm R3 Racioterm R3

Výměníková stanice tlakově nezávislá pára / topná voda

Racioterm R4 Racioterm R4

Výměníková stanice tlakově nezávislá pára / teplá voda - přímý ohřev.

Racioterm R5 Racioterm R5

Výměníková stanice tlakově nezávislá voda / topná voda.

Racioterm R6 Racioterm R6

Výměníková stanice tlakově závislá voda / topná voda .

Racioterm R7 Racioterm R7

Výměníková stanice tlakově nezávislá voda / teplá voda - nepřímý ohřev.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio