Racioterm R2

Výměníková stanice tlakově závislá pára / kondenzát - přímé směšování.

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

Racioterm R2

CHARAKTERISTIKA

použití

Nejlevnější způsob ohřevu nejčastěji technologické vody, kde není na závadu smísení s přívodní párou. Používá se např. v předehřevech kotelní vody.

směšovací injektor

Základním prvkem výměníkové stanice je speciální směšovač „RACIOTERM", v němž dochází k přímému směšování páry a její následné kondenzaci v ohřívané vodě. Konstrukce směšovače zajišťuje směšování bez rázů, s relativně nízkou hlučností.

maximální dochlazení kondenzátu

Při prvním spuštění VS je topný systém napuštěn topnou vodou, která je postupně nahrazována kondenzátem ze směšovače. Výstupní kondenzát je odváděn z topného systému přes spolehlivý přepouštěcí ventil (VP), napojený na zpětné potrubí do směšovače. Do kondenzátovodu se tak vrací kondenzát dochlazený na nejvyšší možnou mez. Přepouštěcí ventil udržuje v celém topném systému konstantní tlak. Pokud je tlak páry vyšší než je přípustný tlak v topném okruhu, je na vstupu páry do směšovače instalován redukční ventil. Za tímto ventilem je osazen pojistný ventil – zabezpečovací zařízení pro případ selhání redukčního ventilu.

odvod kondenzátu

Kondenzát je vytlačován do kondenzátovodu buď vlastním přetlakem nebo je přečerpáván přečerpávací stanicí „RACIOTERM", typ PSK – dle konkrétních tlakových poměrů v parokondenzátní síti.

regulace výkonu

Spojitá regulace výkonu VS na primární straně pomocí regulačního ventilu RVS s havarijní funkcí na vstupu páry do směšovače.

filtrace

Veškeré citlivější armatury (čerpadla, regulační ventily) jsou chráněny filtry mechanických nečistot typu FH či FU.

systém MaR

Součástí VS je systém MaR zajišťující automatický chod stanice s regulací teploty technologické vody, včetně hlídání havarijních stavů:

  • překročení maximální teploty technologické vody
  • pokles tlaku v topném systému pod minimální hodnotu
  • překročení maximální teploty vzduchu v místnosti instalace
  • zaplavení místnosti instalace.

V případě vzniku havárie systém automaticky odstaví VS z provozu a sepne signalizaci. Výše uvedené havarijní stavy představují standard. V případě potřeby je možno sledovat i další požadované hodnoty. Systém MaR výměníkové stanice je možno připojit na nadřazený systém nebo přímo umístit vizualizaci do řídícího PLC a umožnit tak přístup k VS z kteréhokoliv PC v síti internet.

KATALOGOVÝ LIST

VS Racioterm R2-katalogový list

Schema.dwg pro pojektanty

DOTAZ K PRODUKTU

Zaujal Vás produkt na této stránce? Chcete se dozvědět více informací o našich službách? Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechny položky.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio