Výrobky Racioterm

Výrobky Racioterm

Regulační ventil RVK Regulační ventil RVK

Regulace malých průtoků. Ideální pro regulaci výkonu parních výměníků zaplavováním na straně kondenzátu. Zdůrazněná exponenciální charakteristika průtoku, umožňující regulaci výkonu v širokém rozsahu (letní/zimní režim).

Havarijní kohout HKK Havarijní kohout HKK

Těsný kulový kohout osazený pohonem s havarijní funkcí. Vhodný pro uzavření vstupních médií (např. páry či horké vody) do výměníkových stanic při vzniku havárie nebo při regulaci on/off

Výměník tepla KVT Výměník tepla KVT

Kapilárový výměník tepla je určen pro tlakově oddělený přenos tepla z páry do topné či teplé vody. Vynikající regulace na straně kondenzátu.

Filtr FU Filtr FU

Filtr FU a FH je určen k filtraci mechanických nečistot neagresivních kapalin. Typické použití je v parních a teplovodních soustavách nebo v petrochemickém průmyslu.

Odvaděč kondenzátu OKT Odvaděč kondenzátu OKT

Odvaděč kondezátu termický se osazuje do parokondenzátních soustav na výstup kondenzátu z výměníku tepla či parního spotřebiče.

Separátor vlhkosti SH Separátor vlhkosti SH

Separátor vlhkosti z mokré páry zajišťuje vysušení mokré páry před vstupem do spotřebiče (výměníku tepla). Snižují se tak náklady za dodané teplo a zvyšuje se životnost armatur na parní straně.

Přečerpávací stanice kondenzátu PSK Přečerpávací stanice kondenzátu PSK

Přečerpávací stanice kondenzátu PSK je určena k vracení kondenzátu z nízkotlakých parních spotřebičů do kondenzátovodu.

Kombinovaný rozdělovač - sběrač Kombinovaný rozdělovač - sběrač

Kombinovaný rozdělovač - sběrač se připojuje na topný zdroj (výměníková stanice, plynový kotel ap.) a dále rozvádí topné médium do jednotlivých větví.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio