Racioterm R4

Výměníková stanice tlakově nezávislá pára / teplá voda - přímý ohřev.

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

Racioterm R4

CHARAKTERISTIKA

použití

Přímý ohřev teplé vody v parním kapilárovém výměníku. Vysoký výkon. Možnost zvýšeného zanášení výměníku vodním kamenem.

kapilárový výměník tepla

Základním prvkem výměníkové stanice je kapilárový výměník tepla pára – voda „RACIOTERM", typ KVP. Na rozdíl od obdobných typů výměníků je rozebíratelný – možnost výměny topné vložky nebo její čištění mechanickým způsobem. U tohoto typu VS je zmíněná vlastnost nezbytnou podmínkou dlouhodobé funkce.

odvod kondenzátu

Kondenzát je vytlačován do kondenzátovodu buď vlastním přetlakem nebo je přečerpáván přečerpávací stanicí „RACIOTERM", typ PSK – dle konkrétních tlakových poměrů v parokondenzátní síti.

regulace výkonu

Spojitá regulace výkonu VS je možná na obou stranách výměníku:

  • regulační ventil RVK na výstupu kondenzátu z výměníku KVP - zaplavování parního prostoru výměníku kondenzátem (na vstupu páry havarijní kulový kohout HKK). Výborné dochlazení kondenzátu.
  • regulační ventil RVS s havarijní funkcí na vstupu páry do výměníku. Levnější provedení.

akumulační nádoba

Výstup výměníku je zaústěn do akumulační nádoby, která slouží k pokrytí odběrových špiček. Do nádoby je zavedena cirkulace teplé vody.

filtrace

Veškeré citlivější armatury (čerpadla, regulační ventily) jsou chráněny filtry mechanických nečistot typu FH či FU.

měření tepla

Na základě požadavku dodavatele tepla nebo investora je v rámci dodávky VS řešeno měření spotřeby tepla – buď na primární nebo na sekundární straně. Ve výrobním závodě je buď připravena měřící trať s mezikusem pro instalaci měřiče, nebo je i měřič součástí VS.

systém MaR

Součástí VS je systém MaR zajišťující automatický chod stanice s regulací teploty teplé vody v nádrži, včetně hlídání havarijních stavů:

  • překročení maximální teploty teplé vody
  • překročení maximální teploty vzduchu v místnosti instalace
  • zaplavení místnosti instalace.

V případě vzniku havárie systém automaticky odstaví VS z provozu a sepne signalizaci. Výše uvedené havarijní stavy představují standard. V případě potřeby je možno sledovat i další požadované hodnoty. Součástí je i časové řízení chodu cirkulačního čerpadla z důvodu omezení tepelných ztrát, zejména v letních měsících.

Systém MaR výměníkové stanice je možno připojit na nadřazený systém nebo přímo umístit vizualizaci do řídícího PLC a umožnit tak přístup k VS z kteréhokoliv PC v síti internet.

KATALOGOVÝ LIST

VS Racioterm R4-katalogový list

Schema.dwg pro pojektanty

DOTAZ K PRODUKTU

Zaujal Vás produkt na této stránce? Chcete se dozvědět více informací o našich službách? Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechny položky.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio