Racioterm R3

Výměníková stanice tlakově nezávislá pára / topná voda

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

Racioterm R3

CHARAKTERISTIKA

použití

Nejčastěji nasazovaný typ parní tlakově nezávislé výměníkové stanice.
Určená pro ohřev topné vody.

kapilárový výměník tepla

Základním prvkem výměníkové stanice je kapilárový výměník tepla pára – voda „RACIOTERM", typ KVP. Na rozdíl od obdobných typů výměníků je rozebíratelný – možnost výměny topné vložky nebo její čištění mechanickým způsobem.

odvod kondenzátu

Kondenzát je vytlačován do kondenzátovodu buď vlastním přetlakem nebo je přečerpáván přečerpávací stanicí „RACIOTERM", typ PSK – dle konkrétních tlakových poměrů v parokondenzátní síti.

regulace výkonu

Spojitá regulace výkonu VS je možná na obou stranách výměníku:

  • regulační ventil RVK na výstupu kondenzátu z výměníku KVP - zaplavování parního prostoru výměníku kondenzátem (na vstupu páry havarijní kulový kohout HKK). Výborné dochlazení kondenzátu.
  • regulační ventil RVS s havarijní funkcí na vstupu páry do výměníku. Levnější provedení.

topné větve

Na sekundární stranu VS může být napojen libovolný počet větví v provedení R6, k čemuž slouží kompaktní rozdělovač se sběračem KRS, oddělený od výměníkového okruhu vyrovnávačem dynamických tlaků (VDT) - odpadá, pokud je napojena pouze jedna topná větev, nebo je oběh v topných větvích zajištěn centrálním čerpadlem. Každá topná větev má obvykle vlastní oběhové čerpadlo. Větve pro vytápění jsou osazeny čerpadly s elektronicky řízenými otáčkami, případně čerpadly s možností nastavení několika stupňů konstantních otáček + regulátory diferenčního tlaku. K VS R3 se připojuje též blok ohřevu teplé vody R7.

filtrace

Veškeré citlivější armatury (čerpadla, regulační ventily) jsou chráněny filtry mechanických nečistot typu FH či FU.

měření tepla

Na základě požadavku dodavatele tepla nebo investora je v rámci dodávky VS řešeno měření spotřeby tepla – buď na primární nebo na sekundární straně. Ve výrobním závodě je buď připravena měřící trať s mezikusem pro instalaci měřiče, nebo je i měřič součástí VS.

systém MaR

Součástí VS je systém MaR zajišťující automatický chod stanice s ekvitermním a časovým způsobem regulace topných větví, včetně hlídání havarijních stavů:

  • překročení maximální teploty topné vody
  • pokles tlaku v topném systému pod minimální hodnotu
  • překročení maximální teploty vzduchu v místnosti instalace
  • zaplavení místnosti instalace.

V případě vzniku havárie systém automaticky odstaví VS z provozu a sepne signalizaci. Výše uvedené havarijní stavy představují standard. V případě potřeby je možno sledovat i další požadované hodnoty. Vždy je vhodné spojovat dodávku R3 (vlastní zdroj) s dodávkou R6 (rozdělovač s topnými větvemi) nebo R7 (ohřev teplé vody), protože regulační systém může optimálně nastavit chod zdroje R3 dle požadavků připojených bloků R6 a R7.

Systém MaR výměníkové stanice je možno připojit na nadřazený systém nebo přímo umístit vizualizaci do řídícího PLC a umožnit tak přístup k VS z kteréhokoliv PC v síti internet.

KATALOGOVÝ LIST

VS Racioterm R3-katalogový list

Schema.dwg pro pojektanty - základ

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody a HVDT

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody a ohřevem teplé vody,

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody a ohřevem teplé vody (s PSK)

Schema.dwg pro pojektanty - s rozdělovačem topné vody a ohřevem teplé vody (s HVDT)

DOTAZ K PRODUKTU

Zaujal Vás produkt na této stránce? Chcete se dozvědět více informací o našich službách? Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře.

Výměníkové stanice

Montema
Výměníková stanice
Bernard
Vytápění
zobrazit celou galerii

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechny položky.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio