MaR parních a horkovodních zdrojů tepla - výměníkových stanic

Parní výměníkové stanice

Horkovodní předávací stanice

Redukční stanice páry

Směšovací uzly topné vody

Vzduchotechnika

Nejvíce žádané

Regulační ventil
RVK 1516.101

Výměníková stanice
R3/7

Havarijní kulový kohout
HKK 2540.1

Filtr
FUt 25040.19

Standardní sortiment našich výrobků

Po registraci získáte přístup k cenám a slevě

Rychlé kontakty

RACIOTERM s.r.o.

Jirečkova 449, 280 00 Kolín 4

+420 602 185 026

MaR parních a horkovodních zdrojů tepla - výměníkových stanic

CHARAKTERISTIKA

volně programovatelný automat

Systém MaR je založen na volně programovatelném automatu PLC Tecomat. Řízení dílčích celků výměníkové stanice (regulace výkonu parního výměníku jeho zaplavováním, regulace teploty směšované topné větve, ekvitermní regulace, vyhodnocování havarijních stavů ap.) je řešeno pomocí odzkoušených aplikačních podprogramů. Propojení těchto SW do celku je však provedeno individuálně, dle konkrétního obvodového zapojení VS (např. počet topných větví). Zákazník tak obdrží uživatlské rozhraní, které přesně odpovídá jeho požadavkům.

aplikační podprogramy

  • regulace teploty výstupní topné vody parního výměníku

Parní výměník může být regulován na straně páry nebo kondenzátu. O výhodách obou typů je blíže pojednáno v sekci "Regulační ventil RVK". Preferujeme regulaci na straně kondenzátu, zaplavováním výměníku, kdy je regulována i teplota kondenzátu. Vždy používáme spojitou PID regulaci v kombinaci se spojitými či datově ovládanými pohony.

  • regulace teploty výstupní topné vody horkovodního výměníku

Stabilita soustavy je vyšší a nastavení PID regulátoru není kritické.

  • regulace teploty dle ekvitermní závislosti

Uživatel může použít nepřeberné množství lineárních závislostí teploty topné vody na venkovní teplotě v součinnosti s časovým programem vytápění.

  • automatické dopouštění soustavy

Ovládání EMG dopouštěcího ventilu, který vpouští vodu z úpravny či z vodovodního řadu do topné soustavy. Vyhodnocení tlaku vody v topné soustavě zajišťuje spojitý snímač tlaku.

  • vyhodnocení havarijních stavů

-přehřátí topné vody
-přehřátí teplé vody
-minimální tlak v topné soustavě
-maximální tlak v topné soustavě
-přehřátí prostoru výměníkové stanice
-zaplavení prostoru výměníkové stanice
-porucha snímačů analogových veličin

komunikační rozhraní

Se systémem MaR lze komunikovat několika způsoby i jejich kombinací

  • ovládací panel s numerickými a funkčními klávesami a displejem 4x20 znaků, nebo dotykový panel
  • GSM komunikátor, zasílající SMS zprávy o havarijních stavech, případně umožňující ovládání soustavy SMS zprávami
  • WebServer - vizualizační prostředí, aplikované přímo v PLC a dostupné ze sítě internet (odkudkoli)
  • komunikační linky (RS232, RS485, Ethernet, M-bus, MP-bus, OpenTherm, ProfiBus, CAN ap.)

robustní konstrukce

Programovatelný automat, silové prvky, ovládací panel jsou umístěny v oceloplechové skříni s průchodkami. Rozvaděč má krytí IP 54.

Výměníkové stanice

Montema
Výměníková stanice
Bernard
Vytápění
zobrazit celou galerii

Pro úspěšné odeslání je třeba vyplnit všechny položky.

2011 © Racioterm s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio